Mediační tréninky

Jednodenní mediační tréninky jsou určeny pro absolventy základního kurzu mediace, kteří  si chtějí prohloubit své praktické dovednosti mediátora ve vedení  mediačního  procesu.  V průběhu kurzu si účastnici ve  3- členných skupinách vyzkouší konkrétní modelové situace s okamžitou zpětnou  vazbou lektora a s následným rozborem situace. Jedná se o intenzivní trénink doporučený k úspěšnému složení ústní části zkoušky z mediace.

Termíny tréninků budou vypsány na základě požadavků uchazečů.

Místo konání : Brno

Cena jednodenního tréninku :  3.800,- Kč