Základní kurz mediace

Základní kurz mediace

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o mediaci a chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR.
Kdo je zapsaným mediátorem zjistíte zde.

Kurz je organizován do dvou bloků, 2-denního a 3-denního, vždy od 9,00 do 15,30 hod.

Kurz Mediace Brno

Termíny kurzu :

1.blok 10.10.,11.10.2019

2.blok 17.10.,18.10.,19.10.2019

 

Místo konání : Brno, Jiráskova 18

Cena kurzu : 21.000,-Kč včetně DPH

Program kurzu :

1) Teoretická část – příprava ke složení písemné části zkoušky

Naučíte se :

– jak správně odpovědět na aktuální otázky písemného testu z oblasti práva, mediace, komunikace, sociální psychologie a sociologie.

2) Praktická část – příprava ke složení ústní části zkoušky

Naučíte se :

– co je to mediace
– jaké jsou základní principy mediace
– jaké jsou fáze mediačního procesu
– jaká je role mediátora, jeho práva a povinnosti
– jak sepsat smlouvu o provedení mediace
– jak zahájit mediaci – úvodní slovo mediátora
– jak vést mediaci a jaké mediační techniky užívat
– jak pracovat s emocemi stran a řešit konfliktní situace
– jak řídit a strukturovat mediační proces
– jak pracovat s flipchartem
– jak vést oddělená jednání
– jak sepsat mediační dohodu
– jak provést sebereflexi jednání mediátora

Součástí přípravy je i intenzivní praktický nácvik mediačních modelových situací realizovaný účastníky kurzu s okamžitou zpětnou vazbou lektora a následným rozborem tréninkového případu.

Preferuji individuální přístup k jednotlivým účastníkům kurzu, kterého se může zúčastnit maximálně 9 osob.

V případě, že jste již absolvovali základní kurz mediace, můžete se zúčastnit dále pořádaných mediačních tréninků.

Přihláška do kurzu

 

Ověření

Pro další informace mne kontaktujte :
e-mailem : jitkapaskova@centrum.cz
telefonicky: +420603572332