Základní kurz mediace

Základní kurz mediace

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o mediaci, chtějí úspěšně složit zkoušku zapsaného mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci před komisí Ministerstva spravedlnosti ČR a následně být zapsáni do seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Kdo je zapsaným mediátorem zjistíte zde.

Kurz se koná v měsíci únoru 2020

Kurz Mediace Brno

Termín konání kurzu :

6.2, 7.2.,20.2,21.2.2020 vždy od 9,00 hod.do 16,30 hod.

Časový rozsah kurzu: 50 hodin (30 hodin intenzivní praktické výuky + 20 hod. studium písemného testu z online materiálů pod dohledem lektorky)

 

Místo konání : Brno, Jiráskova 18

Cena kurzu : 18.000,-Kč včetně DPH

Program kurzu :

1) Teoretická část – příprava ke složení písemné části zkoušky

Naučíte se :

– jak správně odpovědět na aktuální otázky písemného testu z oblasti práva, mediace, komunikace, sociální psychologie a sociologie.

2) Praktická část – příprava ke složení ústní části zkoušky

Naučíte se :

– co je to mediace
– jaké jsou základní principy mediace
– jaké jsou fáze mediačního procesu
– jaká je role mediátora, jeho práva a povinnosti
– jak sepsat smlouvu o provedení mediace
– jak zahájit mediaci – úvodní slovo mediátora
– jak vést mediaci a jaké mediační techniky užívat
– jak pracovat s emocemi stran a řešit konfliktní situace
– jak řídit a strukturovat mediační proces
– jak pracovat s flipchartem
– jak vést oddělená jednání
– jak sepsat mediační dohodu
– jak provést sebereflexi jednání mediátora

Součástí přípravy je i intenzivní praktický nácvik mediačních modelových situací realizovaný účastníky kurzu s okamžitou zpětnou vazbou lektora a následným rozborem tréninkového případu.

Preferuji individuální přístup k jednotlivým účastníkům kurzu, kterého se může zúčastnit maximálně 9 osob.

V případě, že jste již absolvovali základní kurz mediace, můžete se zúčastnit dále pořádaných mediačních tréninků.

Přihláška do kurzu

 

Ověření

Pro další informace mne kontaktujte :
e-mailem : jitkapaskova@centrum.cz
telefonicky: +420603572332