Kontakt a CV

Sídlo advokátní a mediační kanceláře :

Jiráskova 18
602 00 Brno

Kontakt:

 • mobil : +420 603 572 332
 • e-mail : jitkapaskova@centrum.cz
 • O mně :

  V roce 1984 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně.
  V roce 1985 jsem složila rigorózní zkoušky a získala titul JUDr.
  V roce 1999 jsem úspěšně složila advokátní zkoušky a byla jsem zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory v Praze.
  V roce 2012 jsem absolvovala Základní kurz mediace u České advokátní komory a zúčastnila se mnoha mediačních tréninků u ČAK v Praze i v Brně.
  V roce 2013 jsem složila zkoušku mediátora u České advokátní komory v Praze a byla jsem zapsána do seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky.
  Ve své advokátní praxi se specializuji především na řešení občanskoprávních, obchodních a rodinných sporů.

  Jako zapsaná mediátorka mám za sebou více než 100 realizovaných mediací s více než 50 % úspěšností.

  Úspěšné mediace, končící dohodou stran sporu :

  – spory o vypořádání společného jmění manželů
  – sousedské spory
  – spory mezi účastníky zájezdu a cestovní kanceláří
  – spory mezi podnikateli o nezaplacení ceny díla
  – spory o neplatnost ukončení pracovního poměru zaměstnance
  – spory mezi rodiči ohledně úpravy styku otce s dětmi

  Mediace Brno - JUDr. Jitka Pásková