Kontakt a CV

JUDr.Jitka Pásková

advokátní a mediační kancelář

Jiráskova 18
602 00 Brno

Kontakt:

 • mobil : +420 603 572 332
 • e-mail : jitkapaskova@centrum.cz
 • ID: d76gpk3

  Kdo jsem:

 • v roce 1984 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně

 • v roce 1985 jsem složila rigorózní zkoušky a získala titul JUDr.

 • v roce 1999 jsem úspěšně složila advokátní zkoušky a byla jsem zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory v Praze

 • v roce 2012 jsem absolvovala Základní kurz mediace u České advokátní komory a zúčastnila se mediačních tréninků u ČAK v Praze i v Brně

 • dne 30.10.2013 jsem složila zkoušku zapsaného mediátora u České advokátní komory v Praze a byla jsem zapsána do seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky

 • věnuji se jak advokátní praxi,tak i praxi zapsané mediátorky

 • v obou oborech se specializuji především na řešení občansko-právních, obchodních, pracovně-právních a rodinných sporů.

 • jako zapsaná mediátorka mám za sebou více než 250 realizovaných mediací s více než 70 % úspěšností

  Mediace Brno - JUDr. Jitka Pásková