Co je to mediace

Mediací je postup při řešení sporu, ve kterém třetí neutrální osoba – mediátor napomáhá stranám konfliktu komunikovat a dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody.

Mediace oproti soudnímu řízení přináší nesporné výhody :

  • podporuje spolupráci stran, je kladen důraz na hodnoty, vzájemné potřeby a zájmy.
  • hledá řešení, nikoliv viníka, mediátor není v roli soudce ani rozhodce.
  • je dobrovolná, strany mohou jednání kdykoliv přerušit a ukončit.
  • uchovává soukromí stran a důvěrnost sdílených informací.
  • je procesem stran, účastníci mají vliv na jeho podobu a výsledek.
  • umožňuje stranám kreativně hledat různé možnosti řešení.
  • je levnější a rychlejší než arbitráž nebo soud.
  • je méně formální a více flexibilní.