Co je to mediace a případy vhodné k mediaci

Mediací je postup při řešení sporu, ve kterém třetí neutrální osoba – mediátor napomáhá stranám konfliktu komunikovat a dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody.

Mediace oproti soudnímu řízení přináší nesporné výhody :

 • podporuje spolupráci stran, je kladen důraz na hodnoty, vzájemné potřeby a zájmy.
 • hledá řešení, nikoliv viníka, mediátor není v roli soudce ani rozhodce.
 • je dobrovolná, strany mohou jednání kdykoliv přerušit a ukončit.
 • uchovává soukromí stran a důvěrnost sdílených informací.
 • je procesem stran, účastníci mají vliv na jeho podobu a výsledek.
 • umožňuje stranám kreativně hledat různé možnosti řešení.
 • je levnější a rychlejší než arbitráž nebo soud.
 • je méně formální a více flexibilní.

Případy vhodné k mediaci:

 • spory o vypořádání společného jmění manželů před rozvodem i po rozvodu manželství
 • spory o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • sousedské spory
 • spory mezi vlastníky domů a nájemci
 • spory mezi klienty a cestovní kanceláří-reklamace vad zájezdu
 • obchodní spory – nároky ze smlouvy o dílo
 • spory z pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • spory mezi rodiči ve věci úpravy péče o děti, výše výživného, styku otce s dětmi