Zákon o mediaci byl vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR

Zákon o mediaci byl vyhlášen dne 13. června 2012 ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 202/2012 Sb.Zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Dne 2. května 2012 přijala Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve znění schváleném Senátem Parlamentu ČR. President Václav Klaus podepsal tento zákon dne 29. 5. 2012.

Základní pojmy Zákona o mediaci jsou vysvětleny v ustanovení § 2:

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,

b) rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů,

c) mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů (dále jen „seznam“),

d) členským státem členský stát Evropské unie, jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace,

e) smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace,

f) mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a jeho autorem je Jitka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *