Zkouška zapsaného mediátora – dvoudenní intenzivní kurz v Brně

Kurz je určen pro ty z vás, kteří již znají základy mediace a její pravidla a techniky a potřebují se připravit ke zkoušce zapsaného mediátora, k její ústní a písemné části. Jedná se o intenzivní mediační tréninky včetně rozboru jednotlivých případů. Součástí kurzu je i příprava k úspěšnému zvládnutí písemného testu.

Termíny kurzu:

11.4.- 12.4.2019
25.4.- 26.4.2019

Cena 2-denního intenzivního kurzu je 7.900,- Kč vč.DPH

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Úvod do mediace – jednodenní kurz v Brně i v Praze

Jednodenní kurz Úvod do mediace je určen pro ty z vás, kteří se chtějí seznámit s mediací jako efektivní metodou mimosoudního řešení sporů a doposud se nerozhodli, zda-li se mediaci chtějí věnovat profesně.

Seznámíte se se základním pojmoslovím mediace a s legislativním ukotvením mediace v České republice. Získáte přehled o průběhu mediace, jejích základních fázích, pravidlech a mediačních technikách. Závěr kurzu bude věnován praktickému nácviku mediace.

Kurz se bude konat v následujících termínech:

Brno

3.4.2019
25.4.2019

Praha

10.4.2019
17.4.2019
24.4.2019

Cena jednodenního kurzu je 3.800,- Kč vč. DPH

Přihlášky zasílejte na: jitkapaskova@centrum.cz

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Základní kurz mediace – Brno

Vážení zájemci o mediaci,

pro velký zájem pořádám opět základní kurz mediace.
Pokud se chcete o účinné metodě mimosoudního řešení sporů dozvědět více, jste vítáni!
Podrobnosti o kurzu se dozvíte v sekci Kurzy mediace.

Tentokrát vypisuji dva podzimní termíny:

Říjen 2018:

1. blok: 11.10. – 12.10.2018
2. blok: 18.10.,19.10. – 20.10.2018

Listopad 2018

1.blok: 15.11. – 16.11.2018
2.blok: 22.11.,23.11. – 24.11.2018

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

Základní kurz mediace – Brno

Vážení zájemci o mediaci,

pokud se chcete o efektivní metodě mimosoudního řešení sporů dozvědět více, zúčastněte se kurzu mediace!

Kurz se koná v měsíci dubnu 2018 v následujících termínech:

1. blok: 5.4.- 6.4.2018
2. blok: 12.4.,13.4.- 14.4.2018

Těším se na setkání s vámi.

JUDr.Jitka Pásková

První setkání s mediátorem x mediace

Vážení příznivci mediace jako metody mimosoudního řešení sporů,

upozorňuji vás na velmi důležité stanovisko České advokátní komory – sekce ADR, které vysvětluje rozdíl mezi soudem nařízeným prvním setkáním s mediátorem a samotnou mediací a s tím související výší odměny mediátora.

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18080

Základní kurz mediace: duben 2018

Vážení zájemci o mediaci,

oznamuji Vám, že v měsíci dubnu 2018 pořádám Základní kurz mediace.

Kurz se bude konat v Brně ve dvou blocích, dvoudenním a třídenním, vždy od 9,00 do 15,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 5.4.- 6.4.2018
2. blok: 12.4.,13.4.- 14.4.2018

Cena kurzu: 18.000,- Kč

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i ti, kteří se o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů zajímají a chtějí se více dozvědět o jejím využití v praxi.

Těším se na Vás !

Nová zákonná úprava: Obnova řízení o určení nebo popření otcovství

Upozorňuji vás na novelu zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, účinnou od 30.9.2017.

Dle nového ustanovení § 425a odst.1) citovaného zákona lze žalobu na obnovu řízení o určení nebo popření otcovství podat i po 3 letech od právní moci napadeného rozhodnutí, jestliže:

a) otcovství bylo určeno soudem přede dnem 31. prosince 1995 a

b) jsou tu nové důkazy, které souvisí s novými vědeckými metodami, které v původním řízení nebylo možné použít.

Dle ustanovení § 425a odst.2) rozhodnutím o určení nebo popření otcovství není dotčena platnost právních jednání učiněných v souvislosti s výkonem práv a povinností rodiče před nabytím právní moci rozhodnutí.

Citované ustanovení napomůže tak mnoha otcům, kteří byli v minulosti kráceni na svých právech v důsledku zastaralých metod určování otcovství, aby na základě objektivních testů DNA bylo řádně určeno nebo popřeno jejich otcovství.

Základní kurz mediace – listopad 2017

Vážení zájemci o mediaci,

v listopadu 2017 pořádám Základní kurz mediace.

Bude se konat v Brně ve dvou blocích, dvoudenním a třídenním, vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 9.11.-10.11.2017
2. blok: 22.11.-24.11.2017

Cena kurzu: 18.000,- Kč

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i ti, kteří se o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů zajímají a chtějí se více dozvědět o jejím využití v praxi.

Těším se na Vás !

Nové termíny Základního kurzu mediace vypsány !

Vážení zájemci o mediaci,

vypsala jsem nové termíny Základního kurzu mediace, který se bude konat v Brně ve dvou blocích, 2-denním a 3-denním, vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 6.4.-7.4.2017
2. blok: 26.4.-28.4.2017

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i ti, kteří se o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů zajímají a chtějí se více dozvědět o jejím využití v praxi.

Těším se na Vás !