Nová zákonná úprava: Obnova řízení o určení nebo popření otcovství

Upozorňuji vás na novelu zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, účinnou od 30.9.2017.

Dle nového ustanovení § 425a odst.1) citovaného zákona lze žalobu na obnovu řízení o určení nebo popření otcovství podat i po 3 letech od právní moci napadeného rozhodnutí, jestliže:

a) otcovství bylo určeno soudem přede dnem 31. prosince 1995 a

b) jsou tu nové důkazy, které souvisí s novými vědeckými metodami, které v původním řízení nebylo možné použít.

Dle ustanovení § 425a odst.2) rozhodnutím o určení nebo popření otcovství není dotčena platnost právních jednání učiněných v souvislosti s výkonem práv a povinností rodiče před nabytím právní moci rozhodnutí.

Citované ustanovení napomůže tak mnoha otcům, kteří byli v minulosti kráceni na svých právech v důsledku zastaralých metod určování otcovství, aby na základě objektivních testů DNA bylo řádně určeno nebo popřeno jejich otcovství.

Základní kurz mediace – listopad 2017

Vážení zájemci o mediaci,

v listopadu 2017 pořádám Základní kurz mediace.

Bude se konat v Brně ve dvou blocích, dvoudenním a třídenním, vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 9.11.-10.11.2017
2. blok: 22.11.-24.11.2017

Cena kurzu: 18.000,- Kč

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i ti, kteří se o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů zajímají a chtějí se více dozvědět o jejím využití v praxi.

Těším se na Vás !

Nové termíny Základního kurzu mediace vypsány !

Vážení zájemci o mediaci,

vypsala jsem nové termíny Základního kurzu mediace, který se bude konat v Brně ve dvou blocích, 2-denním a 3-denním, vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 6.4.-7.4.2017
2. blok: 26.4.-28.4.2017

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Kurzu se mohou samozřejmě zúčastnit i ti, kteří se o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů zajímají a chtějí se více dozvědět o jejím využití v praxi.

Těším se na Vás !

Základní kurz mediace

Upozorňuji Vás na poslední volná místa v kurzu mediace, který zahajuji dne 20.10.2016.
Kurz je určen všem zájemcům o mediaci jako metodu mimosoudního řešení sporů, jakož i těm, kteří se chtějí připravit na složení státní zkoušky z mediace a stát se zapsaným mediátorem.

Těším se na Vás.

National mediation conference 2016, Gold Coast, Australia

Ve dnech 11.9.- 14.9.2016 jsem se zúčastnila Národní mediační konference v Gold Coast na východním pobřeží Austrálie. Konference se zúčastnilo více než 500 odborníků, mediátorů, psychologů, právníků, profesorů a zástupců Australian mediation association, James Cook University Australia a různých vzdělávacích a poradenských organizací jako Resolution Institute, Relationships Australia, Shaw mediation apod. Celý příspěvek

Mediací k vypořádání společného jmění manželů

Mediace jako metoda mimosoudního řešení sporů je velmi účinná a vhodná zejména při řešení vypořádání společného jmění manželů, ať už před rozvodem manželství nebo po rozvodu.
Manželé nebo rozvedení manželé se společně sejdou u mediátora a v rámci 3-hodinové mediace společně projednají možnosti majetkového vypořádání. Celý příspěvek

Nové termíny Základního kurzu mediace vypsány !

Upozorňuji Vás na nové termíny Základního kurzu mediace, který se bude konat v Brně ve dvou blocích, 2-denním a 3-denním, vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Termíny kurzu :

1. blok: 20.10.-21.10.2016
2. blok: 9.11.-11.11.2016

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí úspěšně složit zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci a stát se zapsaným mediátorem v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Těším se na Vás !

První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu praxe

Upozorňuji Vás na zajímavý článek publikovaný v Bulletinu advokacie č.4/2016.

Autoři JUDr. PETR BŘÍZA, LL.M., Ph.D. a JUDr. FILIP GANTNER přibližují očima zapsaného mediátora některé praktické aspekty tzv.prvního setkání se zapsaným mediátorem nařízeného soudem. V občanském soudním řízení stále přibývá případů využití alternativních postupů při řešení sporu prostřednictvím mediace prováděné zapsaným mediátorem.

http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2016/BA_04_2016_web.pdf

Výhoda mediace vedené mediátorem advokátem – poskytnutí právního názoru na projednávanou věc

Stanovisko České advokátní komory – sekce pro ADR k výkonu mediace advokátem zveřejněné na stránkách http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12910

Čl. VIII
Právní názor mediátora

Vysloví-li v souladu se zákonem o mediaci mediátor v průběhu mediace svůj právní názor na záležitost či dílčí právní otázku, které přímo či nepřímo souvisí s předmětem sporu, je mediátor zároveň povinen strany konfliktu poučit o skutečnosti, že jeho právní názor je z hlediska případného budoucího řešení konfliktu soudní cestou, či v rámci rozhodčího řízení, nezávazný.

(Odůvodnění: K možnosti prezentace právního názoru mediátora v procesu mediace na věc stran konfliktu nebo její některou dílčí otázku – zákon tuto možnost připouští (§ 8 odst. 2 zákona o mediaci), musí být zdůrazněno mediátorem, že je jeho právní názor nezávazný).

Mediace v praxi

Zájemce o mediaci jistě potěší zpráva, že v následujících dnech otevírám nový kurz, a to Mediace v praxi. Náplní kurzu je přímá aktivní účast účastníků u mediačních jednání pod vedením zkušeného mediátora. Tento kurz výborně připraví zájemce k úspěšnému složení ústní zkoušky mediátora před komisí Ministerstva spravedlnosti České republiky. Celý příspěvek