Otázka mlčenlivosti mediátora

V listopadu loňského roku proběhla v Praze konference zaměřená na soudní a mimosoudní projednávání sporů. Jedním z bodů programu byly příspěvky vztahující se k otázce mlčenlivosti advokáta – mediátora. Advokátka a vedoucí sekce ADR JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. upozorňovala na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokátů. Dle jejího názoru tato povinnost naráží na výzvy soudů k podávání podrobných informací o průběhu mediace. Opačný postoj zastávala soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Šárka Hájková, podle níž soudy právě potřebují ke svému rozhodování tyto informace a jedná se tedy o legitimní požadavek, kdy sdělení nenarušují advokátní povinnost mlčenlivosti.

Více se lze dočíst na: http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_1-2_2015_web.pdf, str. 90-91.