Jaké jsou výhody mediace oproti soudnímu řízení?

Řešíte ve svém životě spor, který se zdlouhavě táhne po soudech nebo se k soudu brzy dostane? Než se vrhnete do kolotoče soudních procesů, měli byste vědět, že podle nejnovějších studií (World Bank Group) trvá v České republice například vymáhání pohledávky prostřednictvím soudu průměrně 611 dní, z čehož je více než 80 % tohoto času tvořeno právě podáváním žalob, projednáváním a rozhodnutím soudu.¹ To tedy obnáší téměř dva roky spojené s cestováním po soudech, placením soudních výloh, advokátů a dalších nákladů se sporem spojených. Netřeba mluvit o psychické zátěži a stresu, které jsou obvyklým jevem projevujícím se u účastníků soudního řízení. Celý příspěvek